www.eurovisionfa.comاسلو-نروژ

امروز مراحل ساخت و آماده سازی مکان برگزاری یوروویژن ۲۰۱۰ وارد مرحله ی جدیدی شد.در این مرحله بر روی چمن استادیوم Telenor Arena کفپوش قرار دادند.پلیس نیز به همراه سگ های آموزش دیده بر تمام مراحل کنترل داشت .در ادامه ی مطلب میتوانید تصاویر مراحل آماده سازی را مشاهده نمایید.

برای مشاهده ی تصاویربه ادامه مطلب مراجعه نمایید »

EXzilogfa.comEX
www.eurovisionfa.comاسلو-نروژ

امروز مراحل ساخت و آماده سازی مکان برگزاری یوروویژن ۲۰۱۰ وارد مرحله ی جدیدی شد.در این مرحله بر روی چمن استادیوم Telenor Arena کفپوش قرار دادند.پلیس نیز به همراه سگ های آموزش دیده بر تمام مراحل کنترل داشت .در ادامه ی مطلب میتوانید تصاویر مراحل آماده سازی را مشاهده نمایید.


.

.

.