www.eurovisionfa.comاسلو-نروژ

امروز شاهد افتتاح مرکز مطبوعاتی مسابقات یوروویژن در سال ۲۰۱۰ خواهیم بود که در یک مجموعه ی بزرگبیش از ۲۰۰۰ نفر از روزنامه نگاران و خبرنگاران برای مخابره ی آخرین اطلاعات در دوهفته ی آینده گرد هم خواهند آمند.این در حالی است که تنها یک روز تا آغاز تمرینات برای پنجاه و پنجمین دوره ی مسابقات یوروویژن باقی است.زمان برگزاری سمی فاینال اول ۲۵ ماه می و سمی فاینال دوم ۲۷ می و فاینال نیز در روز ۲۹ ماه می برگزار خواهد شد.

در ادامه مطلب میتوانید تصاویر مربوط به مرکز مطبوعاتی را مشاهده نمایید...

EXzilogfa.comEX
www.eurovisionfa.comاسلو-نروژ

امروز شاهد افتتاح مرکز مطبوعاتی مسابقات یوروویژن در سال ۲۰۱۰ خواهیم بود که در یک مجموعه ی بزرگبیش از ۲۰۰۰ نفر از روزنامه نگاران و خبرنگاران برای مخابره ی آخرین اطلاعات در دوهفته ی آینده گرد هم خواهند آمند.این در حالی است که تنها یک روز تا آغاز تمرینات برای پنجاه و پنجمین دوره ی مسابقات یوروویژن باقی است.زمان برگزاری سمی فاینال اول ۲۵ ماه می و سمی فاینال دوم ۲۷ می و فاینال نیز در روز ۲۹ ماه می برگزار خواهد شد.


.

.

.