اسلو-نروژ

www.eurovisionfa.comروزهای هیجان انگیز کم کم از راه میرسند.امروز اولین تمرین در Telenor Arena در شرایطی انجام شد که اسلو یک صبح بارانی راپشت سر گذاشت.نماینده کشور مولداوی اولین کسی بود که تمرین خود را در اسلو انجام داد.در طول اولین تمرین مولداوی ، بر روی صحنه ۶ نفر حاضر بودند که از این بین ۲ خواننده ی اصلی در مرکز ایستاده بودندو نوازندگان ویولون و ساکسیفون به همراه ۲ نفر رقاص مرد آنها را احاطه کرده بودند.رنگ غالب صحنه نیز سبز بود.طریقه ی تمرینات به این صورت است که تمامی نمایندگان کشورهای حاضر،تا روز چهارشنبه مهلت دارند که هر کدام ۴۰ دقیقه تمرین انجام دهند و پس از تمرین به اتاق مشاهده خواهند رفت تا ...

برای مشاهده ی ادامه ی خبر و نیز گالری عکس تمرین کشور مولداوی , به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

EXzilogfa.comEX
اسلو-نروژ

www.eurovisionfa.comروزهای هیجان انگیز کم کم از راه میرسند.امروز اولین تمرین در Telenor Arena در شرایطی انجام شد که اسلو یک صبح بارانی راپشت سر گذاشت.نماینده کشور مولداوی اولین کسی بود که تمرین خود را در اسلو انجام داد.در طول اولین تمرین مولداوی ، بر روی صحنه ۶ نفر حاضر بودند که از این بین ۲ خواننده ی اصلی در مرکز ایستاده بودندو نوازندگان ویولون و ساکسیفون به همراه ۲ نفر رقاص مرد آنها را احاطه کرده بودند.رنگ غالب صحنه نیز سبز بود.طریقه ی تمرینات به این صورت است که تمامی نمایندگان کشورهای حاضر،تا روز چهارشنبه مهلت دارند که هر کدام ۴۰ دقیقه تمرین انجام دهند و پس از تمرین به اتاق مشاهده خواهند رفت تا ...


.

.

.